Istorija

certificato bigKompanija TERPIN je osnovana od strane dede Franca Terpina daleke 1927 godine u selu Števerjan u Brdima pokrajine Gorica u mestu koje je zasadjeno vinogradima I voćnjacima. Bavio se prodajom hrane I robe za široku potrošnju.

1960 godine je uz pomoć sinova proširio prodaju i imaju u ponudi poljoprivredne mašine I alate. Oni su uglavnom bili fokusirani na tržište bivše Jugoslavije. Da bi mogli bolje I brže da odgovore na sve veću potražnju kompaniju su preselili u blizinu Gorice.

2002 godine sin Marjan je otkupio sve akcije i sa sinovima Simon, Matej, Janez, sa ćerkom Vlastom I sa 20 službenika i saradnika pruža brzu nabavku i isporuku poljoprivrednih mašina i delova na tržišta Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova (Italijanske I proizvode drigih zemalja) I na tržište Italije (Slovenačke proizvode).