Preduzeće

Trenutno predstavlja na tržištima Centralno Istočne Evrope (Slovenija, Hrvatska, Bosna I Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Češka, Slovačka, Austrija), Nekoliko Italijanskih kompanija uključujući i BCS – Ferrari kao referentnu tačku. Na Italijanskom tržištu kompanija je ekskluzivni Slovenački zastupnik za SIP - Šempeter  proizvodni program.