Zgodovina

Podjetje TERPIN je ustanovil oče Franc Terpin v daljnjem letu 1927 v mali vasici v Števerjanu v Brdih v goriški pokrajini v kraju, ki je posejana s trtami in sadovnjaki. Bavil se je s prodajo živil in drugega potrošniškega blaga.

V letu 1960 je s pomočjo sinov razširil prodajo in začel s ponudbo kmetijskih strojev in orodja. Osredotočili so se v glavnem na takratni jugoslovanski trg. Da bi uspešneje odgovarjali na vedno večje povraševanje, so dejavnost leta 1970 preselili v bližnjo Gorico.

Leta 2002 je sin Marjan z družino odkupil vse delnice in sedaj s sinovi Simonom, Matejem, Janezom in Vlasto in s približno 20. uslužbenci in sodelovalci zagotavljajo takojšnjo ponudbo in dobavo kmetijskih strojev in naprav ter delov na tržiščih Slovenije, Hrvatske, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Makedonije, Kosova(italijanski in tuji izdelki) in na italijanskem trgu(slovenski izdelki).