Roto drljače

MORENI model Ascot opremljen sa:

 

ascot 1Radno telo sa dva noža

 

 

 

 

 

ascot 2Paličasti valjak

 

 

 

 

ascot 3Paker valjak                      

 

 

 

 

 

ascot 4Spiralni valjak

MODELŠirinaBr. radnih tela
DubinanaSnaga KSCevasti valjakValjak sa palicama
1000103 cm520 cm20 - 30296 kg316 kg
1200121 cm620 cm25 - 35324 kg344 kg
1400140 cm720 cm30 - 40352 kg372 kg
1600157 cm820 cm35 - 50380 kg400 kg
1800175 cm920 cm45 - 65410 kg428 kg
2000193 cm1020 cm50 - 70439 kg456 kg

Pitajte nas

Pitajte nas i zajedno ćemo pronaći rješenje za vaše želje.


Dopuštam upotrebu gore navedenih informacija u obrascu, u svrhu pismenog i e-obaveštenja o našoj ponudi. Terpin S.r.l. se obavezuje da će sa podacima postupati odgovorno i da ih neće proslediti nikome.

U skladu s članom 73 ZVOP-1 vas obaveštavamo o pravima: „Pojedinac može da bilo kada pismeno ili na drugi dogovoreni način zahteva da upravljač ličnim podacima trajno ili privremeno prestane da koristi njegove lične podatke za namenu neposrednog marketinga. Upravljač ličnim podacima dužan je da u 15 dana na odgovarajući način spreči korišćenje ličnih podataka za namenu neposrednog marketinga i o tome pismeno obavesti pojedinca koji je to zahtevao«